Copyright / auteursrecht

I am a professional and work hard to make photos of the highest standard. I study, work on self assignments, assist, share and team up. In addition I invest in costly camera and studio equipment, hardware and up to date software. What I make represents a value. It is my love and my livelihood. Therefore I put a fair price tag on my work and protect it.

Copyright and License

All my photographs, copy and designs are copyright protected and are owned by me © 2000-2017 Judith den Hollander. All rights reserved.

All digital portrait images that you commission include a license for personal use. You may share your purchased files with family and friends on social media platforms and print out for yourself, family and friends. Without prior consent the digital files can not be sold or given to third parties nor may they be altered in any way that change the integrity of the image.

Portret van een mooie jong vrouw in de fotostudio | Portrait of a beautiful woman with blond hair | Headshot

high service photography, fair pricing and fair use.

Foto Gebruiksrecht | Licentie

Op mijn werk berust auteursrecht (openbaar making en vermenigvuldiging). Als fotograaf mag ik  ook beslissen over de exploitatie van mijn werk en een afspraak maken over het gebruik van een foto. Wanneer ik een ander toestemming geef een foto onder bepaalde voorwaarden te gebruiken en publiceren, dan verleen ik de de gebruiker een gebruiksrecht (=licentie). De afspraak kan bijvoorbeeld gaan over de gebruiksduur, media, oplage, landen en exclusiviteit. Gemaakte afspraken over het gebruiksrecht leg ik schriftelijk vast en/of vermeld ik in de meta data velden van mijn foto’s : te weten onder ‘Copyright Notice’,  ‘Rights Usage Terms’. Ongeautoriseerd gebruik, verkoop, vermenigvuldiging of verandering van materiaal zonder mondelinge en schriftelijke toestemming is verboden.

Meer over auteursrecht en licenties lezen? Zie http://www.auteursrecht.nl/

Website downloads. Soms ontstaan foto’s spontaan, bijvoorbeeld op straat, het strand en door deelname aan een reportage. Als dank en tegenprestatie mag de afgebeelde persoon zijn/haar foto (‘s) van mijn website downloaden voor persoonlijk gebruik of een 800x1200px foto opvragen. Een grote fotoprint bestellen kan uiteraard ook.

Stockfotolicentie : Redactioneel Rights Managed (RRM) of Redactioneel Royalty Free (RRF)
Mijn autonome werk en mijn stockfoto’s zijn te koop en kunnen gelicenseerd worden.

Stock photo license : Editorial Rights Managed (RRM) or Editorial Royalty Free (RRF)
My personal work images and stock photos are for sale and can be licensed.

Photo Rights usage terms

Right usage terms is indicated in the meta data fields of my photos : under the ‘Copyright Notice’ or the ‘Rights Usage Terms’ fields and/or confirmed by me in writing. Unauthorized use and/or duplication of material without express and written permission is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to me and my website with appropriate and specific direction to the original content.

DuPho over Auteursrechten

10 geboden van Dutch Photographers (DuPho) ten aanzien van auteursrecht :

 1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
 2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
 3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
 4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
 6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
 7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
 8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
 9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
 10. Geef de fotograaf altijd een bewijs van publicatie.
 1. Respect copyright on photographs.
 2. Always ask permission from the photographer if you want to use a photograph.
 3. Do not trust anyone who claims that he can give permission. Only the photographer can give permission for the use of his photographs.
 4. Make sure that there can be no misunderstanding about the way the photo is used and the agreed fee.
 5. Only use a photograph for the agreed purposes.
 6. Always try to find the photographer of the photo you wish to use. Do not use a photo when you do not know who made it.
 7. Always state the photographer’s name next to his photo.
 8. Do not change, crop or cut a photo without permission of the photographer.
 9. Watch out for the rights of third parties. Also ask their permission before using the photo.
 10. Always give the photographer a copy of the publication.

Auteursrecht

Al mijn foto’s, teksten en ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd © 2000-2017 Judith den Hollander. Alle rechten voorbehouden. Website copy : samenvattingen en hyperlinks mogen gebruikt worden, onder voorwaarde dat een volledige en duidelijke verwijzing gemaakt wordt naar mij en mijn website.

Bent u geïnteresseerd in mijn werk? Neem dan contact met mij op om een fotolicentie te bespreken.

Algemene voorwaarden (Terms and conditions).

Judith den Hollander – fotografie | Portretten