Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht organisaties tot het geven van inzicht in de verwerking van persoonsgegevens. J. den Hollander, eigenaar van Studio JDH, verklaart zich bewust van het vertrouwen dat u in haar stelt, respecteert en waardeert ons grondrecht ‘Bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ en maakt hierbij kenbaar hoe zij als verantwoordelijke omgaat met privacy, persoonsgegevens en rechten van betrokkenen.

Studio JDH is een micro-onderneming, gebruikt google-analytics voor website optimalisatie en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van een opdracht, een project of het aangaan van een samenwerking.

Website en bezoekersgegevens
Om deze website te optimaliseren, maak ik gebruik van Google Analytics. Met analytische cookies verwerk ik persoonsgegevens. Ik vraag geen toestemming voor het plaatsen van cookies, omdat de standaard Google Analytics instellingen zijn ingesteld op privacyvriendelijk (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, ‘gegevens delen’ uitgezet, de cookies worden niet gebruikt met andere Google-diensten en ik heb een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google). Hiermee voldoe ik aan de Wet bescherming persoonsgegevens en waarborg ik uw privacy. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit te accepteren.

Screenshot Google Analytics judithdenhollander.nl | IP adresomzetting naar anoniem.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ik opvraag zijn nodig voor klantcontact, financiële administratie en auteursrecht administratie. Ik beperk mij tot het opvragen en verwerken van : voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en soms een geboortedatum. Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, direct marketing en met niemand gedeeld. Ik draag zelf zorg voor mijn administratie en heb maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Door met mij samen te werken geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens en bevestigt u te zijn geïnformeerd over mijn werkwijze.

  1. Telefoonnummer. Een telefoonnummer sla ik op in mijn telefoon met naamsvermelding.
  2. NAW gegevens. NAW gegevens noteer ik op een rolodexkaart en voeg ik toe aan mijn kaartenbak. (Of ik voeg een visitekaartje toe). Ik verwerk NAW gegevens digitaal in een excelsheet, een (PDF) factuur, een fotobestand en soms een modelrelease. Voor een standaard modelrelease heb ik ook een geboortedatum nodig. 
  3. Auteursrecht administratie. Aan fotobestanden voeg ik auteursrecht informatie en de naam van de klant toe. Een finaal JPG fotobestand stuur ik per email of transferdienst naar een vakprinter en de klant. 
  4. Digitale dataverwerking. Een factuur met NAW gegevens zet ik om naar PDF, zend ik per email naar de klant en bewaar ik op een externe harde schijf. Na betaling verwijder ik de email met factuur uit de sent-box (en daarmee ook uit gmail-cloudserver archief). In een excelsheet noteer ik factuurnummers met de naam van de klant. Het document is beveiligd met een wachtwoord en staat op een externe harde schijf.
  5. Dataopslag. Alle bestanden bewaar ik (in Europa) op eigen systemen (een desktop en externe harde schijven) en niet in de cloud. Zowel de systemen als sheets zijn beveiligd met een wachtwoord en alleen voor mij toegankelijk. NAW gegevens staan verder uitsluitend in mijn analoge kaartenbak (rolodex). Een modelrelease voor een stockfoto wordt ook bewaard in het archief van een stockbureau (als dat Getty Images of Adobe is, is dat op een ISO-gecertificeerd systeem in Amerika).
  6. Bewaartermijn. De bewaartermijn van de facturen is gelijk aan de fiscale bewaarplicht. Email inbox en sent mail box schoon ik minimaal maandelijks op. 
  7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Een klant die zijn/haar gegevens wil inzien, is altijd welkom en kan zijn/haar rolodexkaart nalezen in mijn kantoor. Een telefoontje volstaat om een afspraak te maken.

Door dataminimalisatie en de wijze waarop ik gegevens verwerk zorg ik enerzijds voor bescherming van persoonsgegevens en anderzijds voor een handzame administratie met minimale rompslomp en kosten.  Zo u nog vragen of opmerkingen hebt, hoor die ik graag. 

20180422

n.b. 
Mijn portretten zijn artistieke werken in het kader van de vrijheid van meningsuiting en van informatie en maken geen inbreuk op de privacy.
Anticiperend echter op veranderingen en nieuwe privacy gevoelens, vermeld ik geen voor- en achternaam meer bij een portretfoto op de website. Tenzij een geportretteerde geen probleem heeft met naamsvermelding of er een belang bij heeft. Omdat hij/zij publiciteit wenst, blij is met het gemaakte portret of beeld en snel gevonden wil worden op het internet. In dat geval hoor ik dat graag en voeg ik wel een naam toe.

Algemene voorwaarden

Judith den Hollander | Contact