Creative commons fotolicentie

Creative commons license

My low resolution photographs shared under a creative commons license may be used on a non commercial website for free. In case of use a hyperlinked credit/attribution is much appreciated. See example:

Mijn lage resolutie foto’s die gedeeld zijn onder een creative commons licentie mogen gratis gebruikt worden op een niet commerciële website. Bij gebruik stel ik een hyperlink-vermelding zeer op prijs. Zie het voorbeeld :

Creative Commons License

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *