Online Media

Gastbijdrage voor “Gericht Presteren”. Artikel over Online Media | 2010 gerichtpresteren media.

Media

Goede informatie en communicatie is de basis voor een doelgerichte samenwerking. Informatie is data/gegevens die bijdragen aan kennis. Informatie moet goed beheerd, verwerkt en via een drager/medium gecommuniceerd kunnen worden. Boodschappen moeten verzonden en ontvangen worden, bijvoorbeeld

350px-PDCA_Cycle.svg(illustratie uit wikipedia)

pdac

Internet en cloud computing spelen een steeds grotere rol als medium om informatie openbaar te maken en als middel voor ‘information on-demand’. Sociale media zijn de nieuwe media, een nieuwe manier om informatie openbaar te maken. Sociale media is onder andere : content gemaakt en zelf gepubliceerd door mensen die toegang hebben tot internet met (gratis) ‘web
based tools’. {Voorheen was contentpublicatie voorbehouden aan ‘website editors’ met speciale applicaties}. Het zijn middelen voor tweeweg communicatie/dialoog, velen tot velen en ze bevorderen interactie en transparantie. Sociale media vergemakkelijken het praten, discussiëren, luisteren, samenwerken, het delen en leren.

Sociale media gebruik/toepassingen kent voordelen en nadelen, ze zijn eenvoudig (intuïtief te leren) en toegankelijk (elke browser ‘a client’ {‘client–server computing’}) maar toch ook gecompliceerd (samenhang, ‘return on investment’). Je moet leren om sociale media gericht te gebruiken en op juiste waarde te schatten. Er zijn talrijke onzakelijke, oppervlakkige en tijdrovende sociale media producten en op het internet staat veel informatie (afkomstig van veelal onbekende bronnen) die onjuist, (on)genuanceerd of verouderd is. Een ervaren en zakelijke internet en sociale media gebruiker is alert en bekend met ‘crap detection’. Hij/zij zoekt gericht naar passende ‘tools’, relevante, betrouwbare informatie(bronnen)/blogs en passende ‘communities’ om gericht mee uit te wisselen en mee samen te werken. In je eigen branche en op je eigen vakgebied inspirerende denkers/leiders, netwerken en excellente informatie vinden, daar gaat het om. Dit alles betreft de weg vinden in social media land; de moeilijker kant, de externe interactie.

Interne uitwisseling en samenwerking via eigen sociale media platformen werkt anders. Het is afgebakend, gericht en je kent de bron(nen). De inrichting, specifieke waarden en regels kun je zelf ontwikkelen, faciliteren en beheren/modereren. Kleine-middel grote bedrijven en organisaties kunnen vandaag de dag naast het gebruik van ‘open source’ office software ook efficiënte en effectieve, ‘web based tools’ als Wiki en Blog inzetten voor hun informatiemanagement en interne communicatie. De basis modules zijn veelal gratis beschikbaar en upgrades/business modules tegen geringe kosten.

Een kwaliteitssysteem kan goed onderhouden worden door de inzet/gebruik van sociale media voor bijvoorbeeld ‘top-down & bottom-up conversaties’ en snelle/’real time’ feedback. Wij kunnen u informeren over :

  • Wiki voor interne (project) samenwerking en informatieopslag en naslag (‘knowledge base’)
  • Blog voor interne en/of externe communicatie
  • Elektronische enquêtes om klanttevredenheid te meten en feedback te vragen over product/dienst
  • Sociale netwerken

Tevens kunnen wij een introductiecursus (beknopte uitleg en ‘hands-on’ training) sociale media verzorgen. Denk aan ‘RSS feeds/nieuwslezer’, Blog, Wiki, Twitter, SlideShare, LinkedIn, Facebook, Flickr, YouTube, ‘googlology’, internet telefonie/conference call, podcast, etc.

Tot slot, “Gericht Presteren” onderzoekt momenteel de mogelijkheid/toegevoegde waarde van “GP wiki-kennisplatform”. Toegang voor GP klanten tot een platform met specifiek geselecteerde, actuele informatie in het Nederlands en Engels over sociale media, duurzaamheid, ‘accountability/governance’, transparantie, ‘corporate responsibility’, globale acties en over kwaliteitsmanagement. Waarbij gebruikers zelf de informatie inhoud kunnen bewerken en worden aangemoedigd om af en toe ook bij te dragen, te delen. Want sociale media gaan uiteindelijk over engageren.

10 juli 2010, Judith den Hollander
“Weten en laten weten waar je mee bezig bent | gericht informeren en communiceren”

(http://www.gerichtpresteren.nl/?page_id=896)

Author: webdesigner

Webdesigner at Studio JdH