Some very pertinent questions

Viewer or voyeur? The morality of reportage photography

Do you look away from images of real-life horror, or look closer? A series of shocking photographs from Somalia asks disturbing questions about the ethics of bearing witness
The Guardian | Sean O’Hagan about World Press Photos ; plus all the comments from the readers

Farah Abdi Warsameh’s Stoned to Death, Somalia, 13 December. Photograph: AP

Some reflections and an attempt to redefine the (my own) essence of photography

Thinking out loud

Photography is

– a medium to document and a means to express yourself

– high and low culture (with disappearing boundaries)

– the sum of all photography made and created by all photographers

– analogue devices, discontinued products and dying artisan techniques (mine get rusty; i’m losing it) vs digital hardware and software : without boundaries and turning photography into mass imagery (yes?!)

– business : hardware and software industry, galleries, consultants, experts and dealers  and of course stock + micro stock photo industry

– explosion of commercial photo awards; publicity and marketing for companies/photo industry

somewhere in between are the museums : but where, and what is their role? = debated in The Netherlands currently (issue vernacular photography). Also, what is (photo) art? I can’t find boundaries anymore between original art, as in intended purpose, and as in the “new found photo art” like archival/historic photographs and due to the collecting photography hype the newly re-discovered and re-labeled fashion photo art, originally made as/intended as fashion photography… or photos made from celebrities and/or by celebrities. It’s all so diluted these days. And I see so many “low price art for everyone” offers these days… and fashion and documentary photos presented as art… (photography, a medium to reproduce, vs limited photo prints…).

– digital photography is creating “authenticity issues”  and fashion photography and beauty ideas create twisted views on reality (see post beauty industry and http://judithdenhollander.wordpress.com/category/photoshop-manipulation/” | the need to indicate manipulated (“retouched”) photos)

– professional photographers and photojournalists are struggling to survive because of citizen journalists and media industry working with amateur photographers, partly due to financial crisis

– copyright issues and creative commons. Photo rights grabs / reproduction fees

– online disclosure of archives (a good thing)

-> Photography is dead, long live photography and “imagemakery” ( imaging and illustrations)

n.b. the money and time I need to spend on digital upgrades, updates, back-ups, books/tutorials, accessoiries, storing / archiving….

Off The Record

Visit to Art Amsterdam and a Stedelijk-in-de-Stad exhibition.

At Art Amsterdam, formally KunstRai, photography was well represented. One presentation was a must see for me : http://www.stedelijkindestad.nl/pages/index_en | Stedelijk Museum‘s “Off the Record – Municipal Art Acquisitions 2009”. Few months ago I read with great interest the call from guest curator Hans Aarsman to ALL phtotographers to submit work (this year the theme was photography/video)  that came about without an artistic focus but by chance, coincidence or for the sake of documenting. (Hans Aarsman was inspired by coincidental discoveries in science and art…) Thus we had a typical Aarsman statement : defining ‘vernacular photography’ as art too. Indeed the Stedelijk Museum bought works from professionals as well as from amateurs. And yes, I can agree -partially- with this.

Read more about “Off the record” in Dutch / view photos on bint photobooks blog

Of course that started quite a debate. The discussion is again about art and photography. What is it about? More in Dutch on photoq.
http://photoq.nl/off-the-record-verzamelen/

Een meer serieus gevoerde gedachtewisseling

De grenzen van het medium worden opgezocht

Open brief Hans Aarsman aan de open-briefschrijvers

In Parool’s special art edition paper I read the Aarsman quote “Vijf beelden maken, dat is schilderij spelen”. In English something like : “To limit photography (a medium to reproduce) to five prints, is playing painting/painter”.

06.06.09  I just read the lastest reactions on Photoq and the art-discussion and had to think of “Tussen Kunst en Kitsch” / “Between art and ‘kitsch'” and it’s definition. I heard it explained recently as follows :  “Kunst prikkelt de geest en Kitsch prikkelt het oog” / (something like) : art effects/stimulates the brain and ‘kitsch’ effects the eye.  Also I had to think of something I read in an interview with Martin Parr : “photography is low and high culture all in one and all photography is interconnected”. And then I got back to the definition of art by Any Warhol. The only definition for me that comprises all : “ART IS WHAT YOU CAN GET AWAY WITH”.

=>The diversity and growth of photography vs the not recording of it’s evolution and not formed new theories<=

Off the record, I’m thinking that photography is getting too diffused and sometimes pretty FUCKED UP.

Polemic when it comes to profs vs micro stock photographer vs citizens photojournalists, digital “retouch” and manipulation,  art and cheap art, copyright issues, portrait right (privacy vs street) issues, artist rights, creative commons, photography vs imaging,  photographers vs artists, photographers vs actors and stakeholders, all the photographic experts, collectioneurs and investors, and the supply business / tech industry, legal business, marketing, stock photos business and art business…  Yes, what is photography about?  WHAT THEY CAN GET AWAY IT?

Indeed, ideas worth spreading

How is it possible that I’ve never visited this gem website before?!

I found TED when I was searching for Hans Rosling’s presentation : New insights on poverty and life around the world.

After that I saw and heard : James Nachtwey | TED Prize wish: Share a vital story with the world, April 2007

“I am a witness and I want my testimony to be honest and uncensored. I also want it to be powerful and eloquent and do justice to the people I’m photographing.”

wish_james_nachtwey

Debat reportagefotografie NU (60 jaar Magnum photos – Stedelijk)

Ook ik was er bij op woensdagavond 5 maart. En ook ik moet iets schrijven over het grote debat reportagefotografie in het Stedelijk Museum dat niet verder kwam dan geframenteerde vragenrondjes en een slap interview met Magnum fotograaf Steve McCurry.

Het valt me op dat de traditionele media nauwelijks een reëel verslag van de avond geven. Laat ik dus beginnen met een link naar een weblog. PS : zie wat ik naderhand vond op het web!

Rood petje

Artikel Trouw

De Journalist

– Artikel Volkskrant : zie post 8 maart op Photography Weblog

– http://www.photoq.nl/articles/nieuws/actueel/2008/03/06/debat-over-reportagefotografie-te-breed-opgezet/” | Photoq

Het leek veel belovend : presentaties van sprekers die fotografen, agentschap en de kunstwereld vertegenwoordigden en die echt iets te melden zouden kunnen hebben. Verder aanwezig die avond een enthousiast publiek; de aanmeldingen overtroffen 100% de beschikbare plaatsen. Maar de stellingen bleken te vaag, te plat, waardoor het niet tot een debat kwam en er aanvulllende vragen gesteld moesten worden. Nergens was er echte focus op de kern : de overbrugging van de kloof tussen de pers/media en de kunstwereld. Is er onder fotografen een mentaliteitsverandering gaande – wil een fotograaf tegenwoordig liever in een museum terecht komen dan in een tijdschrift? Waarom? En andere voor mij gelieerde vragen. Waarin zijn musea geïnteresseerd (nieuwsfoto iconen?) en waarom? Moet er een kloof overbrugd worden? Wat is de toegevoegde waarde en voor wie? Ik miste een representant uit de kunstwereld/kunstmuseum bij het ‘debat’.

In feite draaiden -op de reflectie van Zarzycka na- de presentaties, visies, vragen en antwoorden steeds om de marketing-mogelijkheden van de documentaire fotografie. Op zich ook een interessant onderwerp maar naar mijn mening een andere discussie. (Ook moest ik steeds denken aan de parallellen “marketing autonome fotografie”).

Toch heb ik als beginnend fotograaf (momenteel landschap en portret) interessante dingen gehoord. En kregen de aanwezigen aan het einde van de avond ook fellere reacties te horen. We moeten onderscheiden : persfotografie (beeld bij tekst) én reportagefotografie én documentaire fotografie (eigen keuze en eigen stempel fotograaf ). Misschien ging het hier dus al mis…. (Maar inderdaad, de lijnen zijn niet helder…).
Ik heb gehoord dat een museum een extra platform voor een documentaire fotograaf kan zijn, waar het eigen verhaal verteld kan worden aan een nieuw publiek, maar dat het financieel niets extra biedt. Dat esthetiek de kijker helpt bij het bekijken van een foto en langer laat kijken. Dat kranten weinig betalen en weinig buitenland reportages brengen. Dat kranten en tijdschriften afhankelijk zijn van adverteerders en dat de tekst-beeld verhouding 75%-25% is maar dat er niet 25% van het budget naar fotografie gaat. Dat een fotojournalist nog nooit is doorgedrongen tot de hoofdredactie van een krant. Dat een fotoredactie organisatorisch ondergeschikt is. Dat fotografen commerciëler en actiever moeten worden : doe het zelf, beter. Ik heb gehoord dat documentaire fotografen combinaties kunnen maken met tijdschrift en museum en overheid of NGO bijvoorbeeld. Maar dat dit feitelijk dan ook afhankelijkheid betekent (weliswaar geen reclameshoot maar toch een compromis over dat wat je mag laten zien). Dat internet en internationaal gaan mogelijkheden bieden. Dat je bij elk project opnieuw presentatiekeuze moet afwegen : projectie, print of combinatie. Dat bij esthetische projectie het achtergrond verhaal (de historische registratie van een nieuwsfeit of een sociaal-maatschappelijk thema) verdwijnt. Dat constante vernieuwing moet. Het interview met Steve McCurry werd nergens echt interessant en is bij mij niet blijven hangen.

Het concept, de vorm en inhoud van het debat lagen niet op één lijn. Verder ben ik van mening dat een moderator moet modereren : hij faciliteert en stimuleert discussie en trekt die vlot als die verzandt. Een moderator is geen interviewer die vragen stelt. En als je vragen stelt, stel die dan scherp en focus op de kern. Organisator en moderator, misschien kun je hier meer mee doen dan met de allerlaatste opmerking uit de zaal…

Hier een link naar de lezing van : http://www.photoq.nl/news.php?newsid=2095″ | Rob Hornstra over documentaire fotografie.

Tot slot een tip voor iedereen die de tentoonstelling van Magnum in het Stedelijk nog gaat bekijken : loop eens een andere zaal in en bekijk ook de portretten van Rineke Dijkstra.

Video clip met Susan Meiselas in het Stedelijk over de tentoonstelling 60 jaar Magnum.

—————————————————————————————–

PS kijk eens naar deze vaststellingen en vragen :

“Lezingendag: ‘De reportage, het documentaire. Vaststellingen”

“Eerste vaststelling: reportagefotografie wordt vandaag niet langer beschouwd als een toonaangevend genre. Dit omwille van de soms wegkwijnende interesse vanwege de gedrukte media, waardoor de ‘normale’ band tussen fotograaf en bestemmeling (lezer, kijker) werd doorgeknipt. Vandaag bereikt de reportagefotograaf zijn publiek vooral via boek en tentoonstelling. Wat betekent deze verschuiving voor de geproduceerde beelden? In welke mate houdt de reportagefotograaf hier rekening mee tijdens het maken van zijn beelden? Hoe worden deze beelden vandaag ontvangen en getoond in fotomusea? Nemen fotomusea de kritische rol van het vroegere geïllustreerde tijdschrift over en wat zegt dat over de positie van een fotomuseum ten aanzien van de meer reguliere kunstmusea? Wat is hierin de rol van fotomanifestaties als Noorderlicht en/of Visa pour l’image?

Tweede vaststelling: de meer ambitieuze reportagefotografie schuift alsmaar meer op in de richting van een documentaire fotografie. Reden: de hedendaagse reportagefotograaf werkt voor een ander en meer veeleisend publiek dat met andere en meer hooggestemde verwachtingen naar fotografie kijkt. Hoe speelt de reportagefotograaf in op dit verlangen? Hoe ziet hij zichzelf vandaag? Welke functie ziet hij of zij voor zichzelf weggelegd? Hoe verhoudt hij zich tegenover andere visuele media die zich vandaag in heel wat meer aandacht mogen verlustigen? Welke specifieke bijdage kan het fotografische beeld vandaag nog leveren aan het maatschappelijke debat? Maar ook, waarom kiezen nogal wat kunstenaars voor het documentaire als visuele strategie?”

29.03.07 | Interview met oorlogsfotograaf en World Press Photo-winnaar James Nachtwey, Eén Vandaag.

Over the nature of his work/job and his goal as a photographer; to make photos that create awareness, that are published in mass media, that become part of the process of change and are part of people’s daily dialogue. Over the secondairy use and resonance of his pictures in books and musea. Very interesting listening, in line with above “debate”.

Interview Bruno Stevens – Brussel nieuws Tegenwoordig lijkt ook iedereen te kunnen en willen fotograferen?
Stevens : Dat vind ik niet echt een probleem. Erger is de grote hoeveelheid beelden. Mensen nemen gewoon niet meer de tijd om te kijken naar wat belangrijk is. Het is geweldig dat iedereen een camera heeft en wil fotograferen… Maar dat is geen fotojournalistiek. Je krijgt geen uitleg over wat er is gebeurd, de foto’s tonen alleen maar…”.

Flat eart news | Demise of photojournalism

About connecting with and involving an audience…

“She focussed only on Zuckerberg and didn’t connect with the audience. She left them out of the conversation and didn’t even allow questions until the very end of the interview. Big mistake. Today, you must always involve the audience in anything that takes place onstage. People want the interraction, they have the knowledge and–it’s more fun”. See Business Week : The Sarah Lacy/Mark Zuckerberg Fiasco Has Deep Meaning For Social Media – 12 March 2008

(Her)lees eens enkele reacties op het Dutch Eyes ‘debat’ 2007, Dutch Eyes, artikel Volkskrant – Marrie Bot, http://www.photoq.nl/articles/nieuws/actueel/2007/07/10/kritiek-op-dutch-eyes-is-buiten-proporties/” | kritiek buiten proportie en de Zilveren Camera discussies. Ook nog interessant : Volkskrant 21.08.06 | Geschiedenis van de persfotografie.
Documentaire fotografie en fotojournalistiek staan onder druk

16.03.08. NPS – De Kunst | Uitzending over hedendaagse fotografie – Waarheid en schoonheid, gaat dat samen en hoe dan? En: hoe fotogeniek is ellende en mag het zijn?

02.03.08 Piet Bakker | Reformatorisch Dagblad „Journalist moet ook commercieel denken”.

27.03.08 NRC : onderzoek naar toelatingsbeleiding kunstacademies

“Plasterk vindt dat mensen die voor een kunstopleiding kiezen zich moeten realiseren dat ze niet altijd met de kunst hun brood kunnen verdienen.

De bewindsman vindt dat de overheid zich telkens weer moet realiseren waarom zij kunst subsidieert. In deze kwestie is het scheppen van een goed kunstklimaat volgens hem van een andere orde dan het inkomen van de kunstenaars.

,,Het zijn vrije keuzes. Je moet alleen niet van de overheid verwachten dat die levenslang garant staat.” Er zijn kunstenaars die er een halve baan bij nemen, overwoog de cultuurminister. Kunstenaars hoeven van hem ook geen rekening te houden met de markt. ,,Het is hùn keuze. Ze kunnen ook denken: Ik schilder nog zo’n een gebakken eitje of een koe, dat vinden mensen leuk.” Daarnaast kunnen ze dan kunst scheppen die ze zelf echt de moeite waard vinden”.


TimesOnline | Martin Parr polarises the world of photography

” Parr remains characteristically unfazed. “I am very promiscuous. I do anything and everything. I like the fact that photography is high and low culture all in one. You can take an advertising shot and sell it as art, and vice versa. Part of my agenda as a photographer is to exploit my work in every possible way. Documentary, fashion, art are all so interconnected now, you can hardly tell them apart.””