Videobellen

De eerste keer dat ik voice over IP serieus uitprobeerde was in 2000. Dat was toen geen succes omdat de kwaliteit zeer te wensen over liet. De persoon die ik belde kon mij niet verstaan, vanwege de ruis, echo en vertraging op de lijn. Maar de ontwikkelingen bleef ik volgen. Ik ben in 2008 meen ik weer ingestapt toen ik las over nieuwe technologie en het succes van Skype.

Anno 2012 vind ik het videobellen een praktisch en voordelig communicatiemiddel. Locatie onafhankelijk kan ik videobellen met familie, vrienden en klanten. Prietpraat, discussies, vergaderen of het geven van een training, het kan allemaal via voice over IP. Fantastisch.

Heb je geen macbook met ingebouwde camera? Koop dan voor euro 10 een losse webcam voor op de laptop of op je desktop. De camera is eenvoudig aan te sluiten. Videobellen is aangenaam praten en contact hebben met elkaar. Een aanrader voor iedereen.

Google hangout gebruik ik soms ook. Is een goed alternatief.

Flickr and/or Picasa?

or Photobucket and/or Pinterest? Or? And?

Sigh, social media : love it and/or hate it. After six year of learning, testing and using, I have come to the point where I say enough is enough. No thanks, I don’t need more sharing and networking tools. I don’t want to spend my time on endless maintenance of accounts. And no, I do not want to waste my time on ‘following’ superficial ‘likes’, ‘dislikes’ and other types of ‘broadcastings’ that are shared.  I have decided to stick with my current mainstream social media stuff and not waste my time on new tools that do not add value to what we/I have. Honestly, let’s improve =where needed= the mainstream platforms and copyright issues (!) but please do not introduce more media.

How to : Twitter profile widget – test

https://twitter.com/about/resources/widgets/widget_profile

A twitter profile widget that pushes tweets into a box on a webpage. If you follow the link you can make your own twitter widget.

In computer programming, a widget (or control) is an element of a graphical user interface (GUI) that displays an information arrangement changeable by the user, such as a window or a text box. The defining characteristic of a widget is to provide a single interaction point for the direct manipulation of a given kind of data. In other words, widgets are basic visual building blocks which, combined in an application, hold all the data processed by the application and the available interactions on this data. Read more : http://en.wikipedia.org/wiki/GUI_widget.

Online Media

Gastbijdrage voor “Gericht Presteren”. Artikel over Online Media | 2010 gerichtpresteren media.

Media

Goede informatie en communicatie is de basis voor een doelgerichte samenwerking. Informatie is data/gegevens die bijdragen aan kennis. Informatie moet goed beheerd, verwerkt en via een drager/medium gecommuniceerd kunnen worden. Boodschappen moeten verzonden en ontvangen worden, bijvoorbeeld

350px-PDCA_Cycle.svg(illustratie uit wikipedia)

pdac

Internet en cloud computing spelen een steeds grotere rol als medium om informatie openbaar te maken en als middel voor ‘information on-demand’. Sociale media zijn de nieuwe media, een nieuwe manier om informatie openbaar te maken. Sociale media is onder andere : content gemaakt en zelf gepubliceerd door mensen die toegang hebben tot internet met (gratis) ‘web
based tools’. {Voorheen was contentpublicatie voorbehouden aan ‘website editors’ met speciale applicaties}. Het zijn middelen voor tweeweg communicatie/dialoog, velen tot velen en ze bevorderen interactie en transparantie. Sociale media vergemakkelijken het praten, discussiëren, luisteren, samenwerken, het delen en leren.

Sociale media gebruik/toepassingen kent voordelen en nadelen, ze zijn eenvoudig (intuïtief te leren) en toegankelijk (elke browser ‘a client’ {‘client–server computing’}) maar toch ook gecompliceerd (samenhang, ‘return on investment’). Je moet leren om sociale media gericht te gebruiken en op juiste waarde te schatten. Er zijn talrijke onzakelijke, oppervlakkige en tijdrovende sociale media producten en op het internet staat veel informatie (afkomstig van veelal onbekende bronnen) die onjuist, (on)genuanceerd of verouderd is. Een ervaren en zakelijke internet en sociale media gebruiker is alert en bekend met ‘crap detection’. Hij/zij zoekt gericht naar passende ‘tools’, relevante, betrouwbare informatie(bronnen)/blogs en passende ‘communities’ om gericht mee uit te wisselen en mee samen te werken. In je eigen branche en op je eigen vakgebied inspirerende denkers/leiders, netwerken en excellente informatie vinden, daar gaat het om. Dit alles betreft de weg vinden in social media land; de moeilijker kant, de externe interactie.

Interne uitwisseling en samenwerking via eigen sociale media platformen werkt anders. Het is afgebakend, gericht en je kent de bron(nen). De inrichting, specifieke waarden en regels kun je zelf ontwikkelen, faciliteren en beheren/modereren. Kleine-middel grote bedrijven en organisaties kunnen vandaag de dag naast het gebruik van ‘open source’ office software ook efficiënte en effectieve, ‘web based tools’ als Wiki en Blog inzetten voor hun informatiemanagement en interne communicatie. De basis modules zijn veelal gratis beschikbaar en upgrades/business modules tegen geringe kosten.

Een kwaliteitssysteem kan goed onderhouden worden door de inzet/gebruik van sociale media voor bijvoorbeeld ‘top-down & bottom-up conversaties’ en snelle/’real time’ feedback. Wij kunnen u informeren over :

  • Wiki voor interne (project) samenwerking en informatieopslag en naslag (‘knowledge base’)
  • Blog voor interne en/of externe communicatie
  • Elektronische enquêtes om klanttevredenheid te meten en feedback te vragen over product/dienst
  • Sociale netwerken

Tevens kunnen wij een introductiecursus (beknopte uitleg en ‘hands-on’ training) sociale media verzorgen. Denk aan ‘RSS feeds/nieuwslezer’, Blog, Wiki, Twitter, SlideShare, LinkedIn, Facebook, Flickr, YouTube, ‘googlology’, internet telefonie/conference call, podcast, etc.

Tot slot, “Gericht Presteren” onderzoekt momenteel de mogelijkheid/toegevoegde waarde van “GP wiki-kennisplatform”. Toegang voor GP klanten tot een platform met specifiek geselecteerde, actuele informatie in het Nederlands en Engels over sociale media, duurzaamheid, ‘accountability/governance’, transparantie, ‘corporate responsibility’, globale acties en over kwaliteitsmanagement. Waarbij gebruikers zelf de informatie inhoud kunnen bewerken en worden aangemoedigd om af en toe ook bij te dragen, te delen. Want sociale media gaan uiteindelijk over engageren.

10 juli 2010, Judith den Hollander
“Weten en laten weten waar je mee bezig bent | gericht informeren en communiceren”

(http://www.gerichtpresteren.nl/?page_id=896)