Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Terms and conditions

  1. Bij een opdracht, boeking en deelname aan een fotosessie verwijs ik,  J. den Hollander, fotograaf en eigenaar van Studio JDH, graag naar mijn werkwijze, onderstaande leveringsvoorwaarden en de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van DuPho, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. Toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de klant/wederpartij wordt daarbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. Al mijn foto’s zijn creatief werk waarop automatisch auteursrecht ontstaat. Wanneer u mij boekt als uw fotograaf krijgt u bepaalde rechten voor het gebruik van de foto’s die ik maak. Dit is onderdeel van de prijsafspraak en heet licentie.
  3. Het gebruiksrecht van een portretfoto is persoonlijk (Personal Use License) en beperkt. Een digitaal geleverde portretfoto bewerken, doorgeven, doorverkopen of commercieel gebruiken is zonder toestemming niet toegestaan. Wel toegestaan : de foto gebruiken voor pers media, (bedrijfs)website, sociale media, het delen met familie en vrienden en enkele afdrukken ervan maken voor uzelf, familie en vrienden. Een uitgebreidere en commerciële licentie is op maat verkrijgbaar. Een door mij geleverde professionele afdruk (vakprint) digitaliseren is niet toegestaan.
  4. Fotobestanden lever ik in sRGB jpg formaat conform afspraak danwel deze specificaties : Zakelijk Portret hoge resolutie 300 Pixels/Inch, 1800 pixels langste zijde, optimale print afmeting 10×15 cm. TFP foto 150 Pixels/Inch, 1200 pixels langste zijde. Een Freemium bevat altijd een watermerk en/of informatie over mijn productie. Een video demo of sample publiceer ik op mijn online media met een ‘share’ en/of ’embed’ mogelijkheid.
  5. Alle geleverde foto’s mag ik opnemen in mijn portfolio, gebruiken voor mijn marketing en openbaar maken op deze website (met het doel mijn werk en stijl te promoten). 
  6. Fotoproject met een fotomodel. Een fotomodel geeft toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging van foto’s, desgevraagd ook middels een standaard vrijwaringsverklaring.
  7. Een opdrachtgever/geportretteerde/fotomodel is op de hoogte van de voorwaarden 1 t/m 8 onder welke ik een dienst lever en accepteert die op het moment van boeking dan wel bij aanvang van de fotografie. Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met de verwerking van persoonsgegevens die ik minimaal nodig heb om een opdracht of project uit te voeren, te factureren en te licentiëren.
  8. Privacyverklaring en verwerking persoonsgegevens.

General terms and conditions

Above Dutch terms and conditions are binding. The Dupho (Dutch Photographers) general terms and conditions in English :   https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_General_Terms_and_Conditions_augustus-2016.pdf

Copyright and License Usage (webpage in Dutch and English)

All images are copyrighted by me, even those you purchaseI may use images that I delivered for my marketing, on my website and in my portfolio. The purpose is to promote my photography so clients can see my style of work.  By hiring me or working with me, you agree to the these terms.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat ze gerust weten. 

2 nieuwe portretten mogen maken. 2 grote prints om op te hangen.

Auteursrecht en fotolicenties | Copyright and photo licenses

Werkwijze

Studio JDH | Contact

20201025