Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Terms and conditions

  1. Bij een opdracht en boeking verwijs ik,  J. den Hollander, fotograaf en eigenaar van Studio JDH, graag naar mijn werkwijze, deze leveringsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van DuPho, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. Op al mijn rechtsbetrekkingen zijn voornoemde voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de klant/wederpartij wordt daarbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. Een opdrachtgever/geportretteerde/fotomodel is op de hoogte van de voorwaarden (1 t/m 8) onder welke ik een dienst lever en accepteert die op het moment van boeking dan wel bij aanvang van de fotografie. Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met de verwerking van persoonsgegevens die ik minimaal nodig heb om een opdracht of project uit te voeren, te factureren en te licenseren.
  3. Als fotograaf maak ik fotografische werken, waaronder portretfoto’s, met eigen creatieve inbreng. De wet bepaalt dat daardoor automatisch auteursrecht op mijn werk ontstaat. Ik maak (exclusieve) afspraken over de exploitatie van mijn werk en ken gebruiksrechten toe aan een foto via een licentie.  Afspraken vermeld ik in het fotobestand (als metadata) onder ‘Copyright Notice’ of ‘Rights Usage Terms’ en/of bevestig ik schriftelijk. Als een licentie of een bevestiging ontbreekt, mag een foto niet openbaar gemaakt worden. Een foto kan uitsluitend hergebruikt worden als een nieuwe licentieafspraak  is overeengekomen.
  4. Portret in opdracht. Een portret verstrek ik met een licentie voor persoonlijk gebruik (Personal Use License). De geportretteerde mag zijn/haar digitale portret verveelvoudigen en delen met familie en vrienden. Publicatie op eigen (sociale) media is toegestaan. Een fotoprint digitaliseren is niet toegestaan. Een portret bewerken, doorverkopen of commercieel gebruiken is niet toegestaan. 
  5. Alle fotografische werken die ik maak mag ik opnemen in mijn portfolio, gebruiken voor mijn marketing en openbaar maken op deze website (met het doel mijn werk en stijl te promoten). 
  6. Fotoproject met een fotomodel. Een fotomodel geeft toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging van foto’s, desgevraagd ook middels een standaard vrijwaringsverklaring.
  7. Fotobestanden lever ik in sRGB jpg formaat conform afspraak danwel deze specificaties : Zakelijk Portret hoge resolutie 300 Pixels/Inch, 1800 pixels langste zijde, optimale print afmeting 10×15 cm. TFP foto 150 Pixels/Inch, 1200 pixels langste zijde. Een Freemium bevat altijd een watermerk en/of informatie over mijn productie. Een video demo of sample publiceer ik op mijn online media met een ‘share’ en/of ’embed’ mogelijkheid.
  8. Privacyverklaring en verwerking persoonsgegevens.

General terms and conditions

Above Dutch general terms and conditions are binding. The DuPho general terms and conditions in English :   https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_General_Terms_and_Conditions_augustus-2016.pdf

All images are copyrighted by me, even those you purchase. I may use all the images that I make at a photographic session for display or marketing purposes. This includes galleries on my website. The purpose is to promote my photography so clients can see my style of work.  By hiring me, you agree to the these terms.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat ze gerust weten. 

2 nieuwe portretten mogen maken. 2 grote prints om op te hangen.

Auteursrecht en fotolicentie

Studio JDH | Contact

20200616