Copyright / auteursrecht

As a professional I work hard to make photos of the highest standard. I study, work on self assignments, assist, share and team up. In addition I invest in costly camera and studio equipment, hardware and up to date software. What I make represents a value. It is my love and my livelihood. Therefore I put a fair price tag on my work and protect it. I thank you for your consideration and respect.

Copyright and License

All my photographs, copy and designs are copyright protected and are owned by me © 2000-2018 Judith den Hollander, Studio JDH. All rights reserved.

All digital portrait images that you commission include a license for personal use. You may share your purchased files with family and friends on social media platforms and print out for yourself, family and friends. Without prior consent the digital files can not be sold or given to third parties nor may they be altered in any way that change the integrity of the image.
 

 

Auteursrecht | Foto Gebruiksrecht | Fotolicentie

Als fotograaf maak ik fotografische werken (waaronder portretfoto’s) met een eigen creatieve inbreng. De wet bepaalt dat daardoor automatisch op mijn werk auteursrecht ontstaat. Als fotograaf en auteursrechthebbende mag ik beslissen en afspraken maken (een fotolicentie verstrekken) over de exploitatie (het openbaarmaken, vermenigvuldigen en het delen van exclusieve rechten) van mijn werk. De afspraak kan gaan over de gebruiksduur, media, oplage, landen en exclusiviteit. Het gebruiksrecht leg ik meestal schriftelijk vast, ook in de meta data velden van mijn digitale fotobestanden : te weten onder ‘Copyright Notice’, ‘Rights Usage Terms’. Ongeautoriseerd gebruik, verkoop, vermenigvuldiging of verandering van mijn werk zonder mondelinge en schriftelijke toestemming is verboden. Het gebruiksrecht van een portretfoto betreft persoonlijk gebruik : Personal Use License. Een digitaal bestand delen met familie en vrienden en publiceren op sociale media of een print ervan maken voor zichzelf, familie en vrienden is toegestaan. Een foto bewerken, doorverkopen of commercieel gebruiken is niet toegestaan. Als een licentie of een bevestiging ontbreekt, mag een foto niet openbaar gemaakt worden. Een foto hergebruiken voor bepaalde nieuwe doeleinde kan altijd besproken worden.  

Meer over auteursrecht en licenties lezen? Zie http://www.auteursrecht.nl/

Website downloads. Soms ontstaan foto’s spontaan, bijvoorbeeld op straat, het strand en door deelname aan een reportage. Als dank en tegenprestatie mag de afgebeelde persoon zijn/haar foto (‘s) van mijn website downloaden voor persoonlijk gebruik of een 800×1200 pixel foto (kosteloos) opvragen. Zie de prijslijst voor het nabestellen van een grote fotoprint.

(Stock)fotolicentie : Redactioneel Rights Managed (RRM) of Redactioneel Royalty Free (RRF)
Mijn autonome werk en mijn stockfoto’s zijn te koop en kunnen gelicenseerd worden.

(Stock) photo license : Editorial Rights Managed (RRM) or Editorial Royalty Free (RRF)
My personal work images and stock photos are for sale and can be licensed.

Photo Rights usage terms

Right usage terms is indicated in the meta data fields of my photos : under the ‘Copyright Notice’ or the ‘Rights Usage Terms’ fields and/or confirmed by me in writing. Unauthorized use , duplication or alteration of my photographic work without express and written permission is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to me and my website with appropriate and specific direction to the original content.

high service photography, fair pricing and fair use.

 

DuPho over Auteursrechten

10 geboden van Dutch Photographers (DuPho) ten aanzien van auteursrecht :

 1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
 2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
 3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
 4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
 6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
 7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
 8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
 9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
 10. Geef de fotograaf altijd een bewijs van publicatie.
 1. Respect copyright on photographs.
 2. Always ask permission from the photographer if you want to use a photograph.
 3. Do not trust anyone who claims that he can give permission. Only the photographer can give permission for the use of his photographs.
 4. Make sure that there can be no misunderstanding about the way the photo is used and the agreed fee.
 5. Only use a photograph for the agreed purposes.
 6. Always try to find the photographer of the photo you wish to use. Do not use a photo when you do not know who made it.
 7. Always state the photographer’s name next to his photo.
 8. Do not change, crop or cut a photo without permission of the photographer.
 9. Watch out for the rights of third parties. Also ask their permission before using the photo.
 10. Always give the photographer a copy of the publication.

Auteursrecht

Al mijn foto’s, teksten en ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd © 2000-2018 Judith den Hollander. Alle rechten voorbehouden. Website copy : samenvattingen en hyperlinks mogen gebruikt worden, onder voorwaarde dat een volledige en duidelijke verwijzing gemaakt wordt naar mij en mijn website.

Bent u geïnteresseerd in mijn werk? Neem dan contact met mij op om een fotolicentie te bespreken.

Algemene voorwaarden (terms and conditions).

Judith den Hollander – fotografie | Portretten