Model release | Quitclaim | Vrijwaringsverklaring

Model release. Permission for Photography and Publicity (unless other conditions were agreed and confirmed). Toestemming voor Fotografie en Publiciteit (tenzij anders overeengekomen en bevestigd).

Een Model release/Quitclaim is een Vrijwaringsverklaring waarin een persoon verklaart dat een portret is gemaakt met uitdrukkelijke toestemming en dat ik, de fotograaf, de foto zonder beperking mag gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. Tevens vrijwaart hij/zij de fotograaf van elke vorm van aanspraak op portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

A model grants to me the irrevocable and unrestricted right to use and publish photographs of him/her for editorial, advertising, promotion and marketing purpose in any manner and medium; and to alter and composite the same without restriction and without inspection or approval. The model hereby releases me, the photographer and my legal representatives, and assigns from all claims and liability relating to said photographs.

Een fotomodel verleent aan mij het onherroepelijke en onbeperkte recht om de van hem/haar gemaakte foto’s in elke vorm openbaar te maken in alle media en te gebruiken voor redactionele doelen en reclame; en te veranderen zonder beperking en controle of goedkeuring. Het fotomodel verklaart geen aanspraak jegens mij te hebben en vrijwaart mij en mijn wettelijke vertegenwoordigers tegen aanspraken en claims in relatie tot de foto’s.

Formulier Vrijwaringsverklaring