Voorbeeld tekst Quitclaim, Model-release, vrijwaringsverklaring

Een quitclaim is een juridisch document waarmee een persoon rechten afstaat en overdraagt. Een fotomodel kan rechten overdragen aan een fotograaf.

Voorbeeld Model release (Toestemmingsverklaring van fotomodellen)

Ondergetekende,
geboren op:
wonende te:
hierna te noemen ‘het fotomodel’,

verklaart hiermee ten behoeve van: (naam fotostudio/naam fotograaf)

wonende te:

hierna te noemen ‘de fotograaf’

Het fotomodel verleent hiermee

De hierboven gegeven toestemming omvat

Het fotomodel ontvangt als éénmalige vergoeding

De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden.

De fotograaf heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst over te dragen.

Het fotomodel verklaart hiermee

Aldus ondertekend:

Plaats en datum:

Handtekening fotomodel:

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd):

n.b. Een fotograaf kan soms ook rechten afstaan bij bepaalde projecten in opdracht, als het echt moet.
Een fotolicentie regelt het gebruiksrecht van foto’s.

Model-release