Voorbeeld tekst Quitclaim, Model-release, vrijwaringsverklaring

(Toestemmingsverklaring van fotomodellen)

Ondergetekende,
geboren op:
wonende te:
hierna te noemen ‘het fotomodel’,

verklaart hiermee ten behoeve van: (naam fotostudio/naam fotograaf)

wonende te:

hierna te noemen ‘de fotograaf’

Het fotomodel verleent hiermee

De hierboven gegeven toestemming omvat

Het fotomodel ontvangt als éénmalige vergoeding

De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden.

De fotograaf heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst over te dragen.

Het fotomodel verklaart hiermee

Aldus ondertekend:

Plaats en datum:

Handtekening fotomodel:

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd):

Model-release