Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Terms and conditions

  1. Bij een opdracht en boeking verwijs ik graag naar de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie/DuPho. Dupho is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. Op al mijn rechtsbetrekkingen zijn voornoemde voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant/wederpartij wordt daarbij uitdrukkelijk van de hand gewezen;
  2. De klant/geportretteerde/fotomodel is op de hoogte van mijn voorwaarden (1 t/m 7) onder welke ik een dienst lever en accepteert die op het moment van boeking dan wel het moment van deelname aan een fotoshoot;
  3. Deelname aan een fotosessie is vrijwillig en op eigen risico;
  4. De geportretteerde/het fotomodel verleent mij toestemming om de foto’s die ik maak te gebruiken voor mijn marketing, met het doel mijn werk te promoten. Desgevraagd verleent een fotomodel toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging van foto’s middels een quitclaim-‘model release‘;
  5. De geportretteerde mag een portret dat in zijn/haar opdracht gemaakt is en betaald is, verveelvoudigen, uitdelen of publiceren voor eigen gebruik. Een digitaal bestand delen met familie en vrienden en publiceren op sociale media of een print ervan maken voor jezelf, familie en vrienden is toegestaan. Bij publicatie heb ik recht op naamsvermelding. Een foto doorverkopen of commercieel gebruiken is niet toegestaan;
  6. Een licentie regelt het gebruiksrecht van een foto in opdracht en een TFP foto. De gebruiksrechten vermeld ik in het fotobestand (als metadata) onder ‘Copyright Notice’ of ‘Rights Usage Terms’ en/of bevestig ik schriftelijk. Als metadata of een bevestiging ontbreken, dan mag de foto niet gepubliceerd worden. Volgens de auteurswet zijn alle rechten namelijk automatisch voorbehouden; niets is toegestaan tenzij de auteur expliciet toestemming geeft;
  7. De afmeting van een TFP foto is 800×1200 pixels (print 10 x 15 cm, 200 dpi).

General terms and conditions

Above Dutch general terms and conditions are binding. The DuPho general terms and conditions in English :  http://www.dupho.nl/downloads/General_Terms_and_Conditions_2015.pdf.

I may use all the images that I make at a photographic session for display or marketing purposes. This includes social media, marketing literature or galleries on my website. The purpose is to promote my photography so clients can see my style of work.

Judith den Hollander – fotografie | Meer over Auteursrecht, fotogebruiksrecht en fotolicenties.

20170225