Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Terms and conditions

   1. Bij een opdracht en boeking verwijs ik graag naar de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie/DuPho. Dupho is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. Op al mijn rechtsbetrekkingen zijn voornoemde voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant/wederpartij wordt daarbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een opdrachtgever/geportretteerde/fotomodel is op de hoogte van de voorwaarden (1 t/m 8) onder welke ik een dienst lever en accepteert die op het moment van boeking dan wel het moment van deelname aan een fotosessie. Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met de verwerking van persoonsgegevens die ik minimaal nodig heb om een opdracht of project uit te voeren, te factureren en te licenseren (8).
   2. Deelname aan een fotosessie en een fotoshoot is vrijwillig en op eigen risico.
   3. De foto’s die ik maak mag ik opnemen in mijn portfolio, gebruiken voor mijn marketing en publiceren op deze website (met het doel mijn werk en stijl te promoten). 
   4. Een geportretteerde mag een portret dat in zijn/haar opdracht gemaakt is en betaald is, verveelvoudigen, uitdelen of publiceren voor eigen gebruik. Een digitaal bestand delen met familie en vrienden en publiceren op sociale media of een print ervan maken voor jezelf, familie en vrienden is toegestaan. Een foto doorverkopen of commercieel gebruiken is niet toegestaan. Foto gebruiksrecht is persoonlijk (Personal Use License). 
   5. Fotoproject met een fotomodel. Desgevraagd verleent een fotomodel toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging van foto’s middels een standaard vrijwaringsverklaring.
   6. Fotobestanden lever ik conform afspraak of deze specificaties : Budget Profielfoto 800 pixels langste zijde (webresolutie 72 dpi), Zakelijke Profielfoto 1800 pixels langste zijde (print 10x15cm, 300 dpi). TFP foto 1800 pixels langste zijde (print 10x 15cm, 200 dpi). Een Freebie bevat altijd een watermerk en/of informatie over mijn productie. Een geschonken foto is geschikt voor web (800 pixels langste zijde, 72 dpi), maar niet voor print. Een print nabestellen is altijd mogelijk. Een video demo of sample publiceer ik op mijn online media met een ‘share’ en/of ’embed’ mogelijkheid.
   7. Fotolicentie. All images are copyrighted by me, even those you purchase. Een licentie regelt het gebruik van een foto. De gemaakte afspraken vermeld ik in het fotobestand (als metadata) onder ‘Copyright Notice’ of ‘Rights Usage Terms’ en/of bevestig ik schriftelijk. Een foto hergebruiken voor bepaalde nieuwe doeleinde kan altijd besproken worden. Als een licentie of een bevestiging ontbreekt, mag een foto niet openbaar gemaakt worden. 
   8. Verwerking persoonsgegevens | Privacyverklaring.

General terms and conditions

Above Dutch general terms and conditions are binding. The DuPho general terms and conditions in English :   https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_General_Terms_and_Conditions_augustus-2016.pdf

All images are copyrighted by me, even those you purchase. I may use all the images that I make at a photographic session for display or marketing purposes. This includes social media, marketing literature or galleries on my website. The purpose is to promote my photography so clients can see my style of work.  By hiring me, you agree to the these terms.

20180417

Boekingen

Meer over auteursrecht en licenties

Over Judith den Hollander | Fotograaf